Logotip Aqueron

Sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació

Instal·lacions termals i sistemes d'aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació, amb raigs d'alta velocitat o injecció d'aire. Ente aquest tipus d’instal·lacions podem trobar: balnearis, jacuzzis, piscines, vasos o banyeres terapèutiques, banyeres d'hidromassatge, tractaments amb raigs a pressió i d'altres.

Generalment són instal·lacions d'ús públic destinades a l'oci i la relaxació. Estan dissenyades per a dirigir cap al cos humà aigua barrejada amb aire o aigua a pressió, normalment a una temperatura de l’aigua entre 28 i 45º C. Aquestes instal·lacions poden presentar-se amb recirculació o sense, d'ús individual o col·lectiu, i es poden trobar a l'interior o exterior d'edificis. Es consideren instal·lacions d’alt risc d’aparició de legionel·losi perquè utilitzen aigua en el seu funcionament, produeixen aerosols i es troben ubicades a l'interior o a l'exterior d'edificis d'ús col·lectiu, susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació d'aquesta malaltia.

Aqueron Control SL
Estanislau Figueres 22 bis. 43002 Tarragona
Telèfon: 977 101 829 | aqueron@aqueron.cat

ENAC

Aqueron Control SL | 2011 ©