Logotip Aqueron

Centrals humidificadores

Són instal·lacions d’alt risc que afecten l'ambient interior dels edificis. Poden estar associades a l'aparició de legionel·losi, ja que utilitzen aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i normalment es troben ubicades a l'interior d'edificis d'ús col·lectiu susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació d'aquesta malaltia.

Les centrals humidificadores industrials són habituals en processos de fabricació que requereixen una refrigeració i humidificació per al procés productiu i no hi ha possibilitat de que l'aerosol creat per l'equip sigui emès a l'ambient exterior. En conseqüència, el risc d’aquesta instal·lació recau sobre el personal de l’entorn de treball.

 

 

Aqueron Control SL
Estanislau Figueres 22 bis. 43002 Tarragona
Telèfon: 977 101 829 | aqueron@aqueron.cat

ENAC

Aqueron Control SL | 2011 ©