Logotip Aqueron

Circuits d'aigua freda i calenta sanitària

Els sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn es consideren instal·lacions d’alt risc que poden estar associades a l'aparició de legionel·losi. Utilitzen aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es troben ubicades a l'interior o a l'exterior d'edificis d'ús col·lectiu susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació d'aquesta malaltia.

El circuit de retorn és l’element de la xarxa que eleva a l’alt risc una instal·lació. Com avantatges: ajuda a mantenir la temperatura de l'aigua circulant més calenta en tornar al dipòsit acumulador, millora el confort dels usuaris, suposa un estalvi energètic i de consum d'aigua. Com a inconvenients: a banda que una instal·lació amb circuit de retorn és més cara; pot afavorir processos de corrosió quan es produeixen barreges de metalls en els circuits, afavorint la formació de biocapa i incrustacions de reserva del bacteri, que també poden produir estancament d’aigua.

En instal·lacions de grans dimensions, com per exemple hotels, hospitals, residències d'avis, poliesportius, vestuaris laborals, etc. solen utilitzar l’aigua calenta sanitària amb circuit de reton, presentant un especial risc per l'elevat nivell de població que les utilitza i encara és més elevat en els casos de residències d'avis, hospitals o d’altres, on les persones ocupants inmunodeprimides són especialment sensibles a contraure la malaltia.

Aqueron Control SL
Estanislau Figueres 22 bis. 43002 Tarragona
Telèfon: 977 101 829 | aqueron@aqueron.cat

ENAC

Aqueron Control SL | 2011 ©