Logotip Aqueron

Torres de refrigeració i Condensadors evaporatius

Són instal·lacions d’alt risc que afecten l'ambient exterior dels edificis. Poden estar associades a l'aparició de legionel·losi ja que utilitzen aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i normalment es troben ubicades a l'exterior d'edificis d'ús col·lectiu, instal·lacions industrials o altres emplaçaments que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació d'aquesta malaltia.

Les torres de refrigeració són sistemes mecànics que tenen per funció refredar masses d'aigua en processos que requereixen una dissipació de calor. El principi de refredament es basa en l'evaporació: l'equip produeix un núvol de gotes d'aigua que es posa en contacte amb un corrent d'aire. L'evaporació superficial d'una petita part de l'aigua, induïda pel contacte amb l'aire, dóna lloc al refredament de la resta de l'aigua que cau a la bassa a una temperatura inferior a la de l’aigua polvoritzada. En l'àmbit industrial, el seu ús és pel refredament de qualsevol part d'un procés que generi calor i hagi de ser dissipat. En altres àmbits, l’ús d'aquests equips està associat als sistemes de refrigeració, tant en aire condicionat com en producció de fred.

Els condensadors evaporatius són equips molt similars a les torres de refrigeració que es diferencien per la forma de funcionament. Els condensadors estan destinats a la condensació de gasos en general i a la condensació de gasos refrigerants en els sistemes de condicionament d'aire i fred industrial. L'aigua es polvoritza directament sobre un sistema de conductes a l'interior del qual circula un refrigerant inicialment en estat gasós i que pel refredament de l'aigua passa a estat líquid.

Aqueron Control SL
Estanislau Figueres 22 bis. 43002 Tarragona
Telèfon: 977 101 829 | aqueron@aqueron.cat

ENAC

Aqueron Control SL | 2011 ©