Logotip Aqueron

Revisió Obligatòria

Aquesta Revisió és obligatòria a totes les instal·lacions d’alt risc descrites al Decret 352/2004 de la Generalitat de Catalunya.

Les instal·lacions que estan subjectes a aquesta revisió són les següents:

Aqueron Control SL
Estanislau Figueres 22 bis. 43002 Tarragona
Telèfon: 977 101 829 | aqueron@aqueron.cat

ENAC

Aqueron Control SL | 2011 ©